Magyar Falu Program

________

 

Óvónénit keresünk!

A Hernádi Pitypang Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Hernádi Pitypang Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 144.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok az Onoap és az óvoda Pedagógiai programja alapján.Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Végzettséget igazoló oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajosbányai Istvánné nyújt, a 06 29 375271 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Lajosbányai Istvánné részére a ovoda@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Hernád Info – 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Hernad.hu honlapon szerezhet.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.