Ajánlattételi felhívás

Az alábbiakban az “Energetikai korszerűsítés megvalósítása Hernád településen”

KSH felmérés

Tisztelt hernádiak! A Központi Statisztikai Hivatal a település egy részén kötelező adatszol

 

Karácsonyi rajzpályázat

november 24, 2017 in Legújabb híreink

Ajánlattételi felhívás

november 22, 2017 in Legújabb híreink

Az alábbiakban az “Energetikai korszerűsítés megvalósítása Hernád településen” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzés dokumentumait találhatják:

Ajánlattételi felhívás
Letölthető dokumentumok

KSH felmérés

november 20, 2017 in Közlemények

Tisztelt hernádiak!

A Központi Statisztikai Hivatal a település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeíró november 22-e és december 15-e között keresi fel a háztartásokat.
Hernádon az összeírási munkát a KSH megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztos, Szöllősy Sándorné végzi.
A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez. Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra.
Kérjük, segítsék az összeíró munkáját a felmérés sikeres végrehajtásában.

Hernádi Polgármesteri Hivatal

LEADER-pályázatokról

november 13, 2017 in Legújabb híreink

Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén pályázható mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása, versenyképes turisztikai kínálat megteremtésének támogatása, valamint az élhető terek és innovatív közösségi terek kialakításának támogatása jogcím.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
A fenti linken található böngészőben az egyesület nevét kiválasztva érhetők el a felhívások és azok mellékletei. A Felhívások szövegét megtalálják az Egyesületünk weboldalán a Dokumentumtárban is. Hamarosan megkezdjük a pályázati információs fórumok tartását a működési területünkön található 24 településen, ahol a pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseiket tehetik fel munkatársainknak.Tovább… LEADER-pályázatokról

Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása

november 10, 2017 in Legújabb híreink

Érdemes böngészni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (melynek önkormányzatunk is tagja) honlapját, mert a LEADER támogatások pályázati felhívásai lassanként megjelennek. Most a mikrovállalkozások fejlesztésére lehet pályázni.
Támogatható tevékenységek:

  • Beruházások megvalósítása,építés, felújítás költségei.
  • Új vállalkozás indítása, szolgáltatás bővítés működő vállalkozáson belül. A vállalkozás infrastrukturális fejlesztése, piaci igényeknek megfelelő szintű beruházások megvalósítása.
  • Technológiai fejlesztés megvalósítása, innovációs tevékenység támogatása.
    Gép- és eszközbeszerzés , a vállalkozás piaci igényeknek megfelelő szintű fejlesztése, gépek, eszközök vásárlásával, innovatív eljárások bevezetése.
  • Energetikai korszerűsítés, hőszigetelés, nyílászáró-csere, megújuló energiaforrások (napelemes technológia) beépítése, fűtés-hűtés korszerűsítése.
    Bővebb információ: http://leadercontact.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=177&Itemid=70&lang=hu

Adni jó – ötödször is

november 9, 2017 in Legfontosabb híreink, Legújabb híreink

Önkormányzatunk ismét útjára indítja “Adni jó!” akcióját, amely a nehéz sorsú, Hernádon élő embereket (elsősorban családokat) támogatja. Várjuk adományaikat!

Hirdetmény szociális tűzifa juttatásról

október 31, 2017 in Legújabb híreink

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 30-án megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 2m3 tűzifa adható, 124 erdei m3  – önkormányzat által pályázaton elnyert –  mértékéig.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2017. november 2 – november 30. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A beérkezett kérelmeket 2018. január 15-ig a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A fa kiszállítása előreláthatólag három részletben, december és január hónapban történik. A kiszállítás sorrendjét a Humán Ügyek Bizottság határozza meg.

Az igényléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kapnak az érdeklődők a Polgármesterei Hivatalban és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Tovább… Hirdetmény szociális tűzifa juttatásról

Sok kárt okozott az erős szél

október 30, 2017 in Legújabb híreink

A Hernádi Polgármesteri Hivatal érdeklődésére, amelyben az áramszünet okáról kérdeztünk, a DÉMÁSZ Zrt. munkatársától a következő választ kaptuk: a szél nagy károkat okozott szerte a környéken. Kétszáz munkatársuk dolgozik a terepen azért, hogy mihamarabb mindenhol vissza lehessen kapcsolni az áramot. Hernád viszonylag jó helyzetben van más településekhez viszonyítva. Kérik a lakosság türelmét.

Újabb sikeres TAO pályázat

október 26, 2017 in Legújabb híreink

A program legfőképpen a kosárlabda népszerűsítését, a rendszeres mozgást, a csapatjáték megszerettetését szolgálja. A kosárlabda alapjainak a megismertetése, elsajátítása, az életkori sajátosságoknak megfelelő jártasságok, képességek kialakítása a cél. A Pest Megyei Bajnokságban a mini, gyerek, junior és felnőtt csapatainkat indítjuk, az Országos Kenguru Bajnokságban a mini csapatot, a gyerek csapatot pedig az Országos Gyerek Kupa bajnokságokba nevezzük be. Folytatjuk a “dobd a kosárba” programot az 1-2. és a 3-4. osztályos gyerekekkel. Ismét indul előkészítő és óvodás csoport. Hernád Nagyközség Önkormányzata rendelkezik sportkoncepcióval, melyben a kosárlabda kiemelkedő helyen szerepel.

A program megvalósítása mindenkinek fontos községünkben, hiszen a gyerekek mellett egyre több felnőtt ismerkedik meg a játékkal. A családi játékdélutánok mellett a 2012-ben indult “kosárlabda dzsembori” megrendezésével, ami a nagy siker miatt már hagyománnyá vált, nagyon sok embert tudunk bevonni a játékba. A kosárlabda egyre nagyobb népszerűségének az egyik bizonyítéka a mérkőzések emelkedő nézőszáma! A gyerekek rendszeres sportolása nem csak a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja, hanem egészségük megőrzésében is fontos szerepet játszik. Fejlődik közösségi szellemük, megtanulnak felelősséget vállalni magukért, társaikért, tolerálni tudják mások hibáit. A sportfejlesztési program megvalósulása töretlen, zökkenőmentes. A tevékenység az önkormányzat és a lakosság támogatását bírja. A tornaterem és a szabadtéri pálya használatát az önkormányzat továbbra is biztosítja.

A továbbiak:

Kérelem (pdf)
Határozat – Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (pdf)

Meghívó

október 25, 2017 in Legújabb híreink

A Településképi Arculati Kézikönyv bemutatója

október 24, 2017 in Legújabb híreink

A Településképi Arculati Kézikönyv munkaanyagát az elfogadás előtt a helyi polgárok és közösségek megtekinthetik és véleményezhetik. Ezúton hívjuk az érdeklődőket a Kézikönyv bemutatójára
2017. október 26-án csütörtökön 18 órára a Művelődési Ház Átriumába.