10 éves az örkényi Cantate Domino Kórus

Nagy szeretettel ajánljuk minden zenét szerető ember figyelmébe az örkényi római katolikus te

Óvodai beíratás lesz

Értesítem a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelk

 

10 éves az örkényi Cantate Domino Kórus

április 24, 2017 in Legújabb híreink

Nagy szeretettel ajánljuk minden zenét szerető ember figyelmébe az örkényi római katolikus templom Cantate Domino Kórusának 10 éves jubileumi hangversenyét.

 

“Te vagy, május ? Csakugyan itt vagy?”

április 24, 2017 in Legújabb híreink

Óvodai beíratás lesz

március 29, 2017 in Legújabb híreink

Értesítem a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint,  a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2017. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti.

A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai beiratkozás 2017. május 2- 3- 4. 7-17 óráig a Hernádi Pitypang Egységes Óvoda- Bölcsődében (Hernád Fő utca 144.), Lajosbányai Istvánné intézményvezetőnél történik.

Az óvodai felvételi körzet: Hernád nagyközség közigazgatási területe.Tovább… Óvodai beíratás lesz

Bölcsődei ellátás iránti igény felmérése

március 29, 2017 in Legújabb híreink

Kedves Kisgyermekes Szülők!

Az elmúlt években Hernád Nagyközség Önkormányzata egységes óvoda-bölcsődei csoport létrehozásával igyekezett segíteni azoknak a szülőknek, akik gyermekük három éves kora előtt visszatértek a munka világába.

Az egységes óvoda-bölcsődei csoportba azonban maximum 7, két évesnél idősebb kisgyermek vehető fel. A szülői érdeklődések azt mutatták, hogy jóval többen is igénybe vennék a bölcsődei ellátást, ezért a képviselő-testület a tavalyi évben pályázatot nyújtott be az óvoda bővítésére és önálló bölcsőde létrehozására. A pályázatot még nem bírálták el, így nehezen határozható meg a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai, bölcsődei csoportok száma.

A jogszabályi változások miatt 2017. szeptember 1-től megszűnnek az egységes óvoda-bölcsődék. Önkormányzatunknak azonban továbbra is kötelezettsége a bölcsődei ellátás biztosítása. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, a gyermek három éves koráig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig. Amíg a pályázatot nem bírálják el a képviselő-testület mini bölcsőde létrehozását tervezi a „Kis óvodában”.Tovább… Bölcsődei ellátás iránti igény felmérése

Pályázat civil szervezetek számára

március 29, 2017 in Legújabb híreink

Kiíró: Hernád Nagyközség Önkormányzata

A pályázat célja: a civil szervezetek 2017. évi támogatása

Pályázhatnak: Hernád nagyközség  közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

  1. egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
  2. szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása)
  3. kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
  4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
  5. ismeretterjesztés, táboroztatás
  6. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
  7. gyermek és ifjúság védelem
  8. sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidős sport

PÁLYÁZATI ADATLAP (.docx)

Tovább… Pályázat civil szervezetek számára

Lomtalanítás és veszélyeshulladék-gyűjtés

március 27, 2017 in Legújabb híreink

Húsvéti kézműves készülődés

március 27, 2017 in Legújabb híreink


Egyedül főtt és/vagy kifújt tojásokat kell vinni a rendezvényre.

Adóügyi ügyintézőt keres a Hivatal

március 14, 2017 in Legújabb híreink

A Hernádi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Hernádi Polgármesteri Hivatal
adóügyi ügyintéző
munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.Tovább… Adóügyi ügyintézőt keres a Hivatal

Országgyűlési képviselői fogadóóra

március 7, 2017 in Legújabb híreink

Tisztelt hernádiak!

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára fogadóórát tart községünkben.

Helye és időpontja: Községháza “B” épület, tanácsterem
(Hernád, Köztársaság út 47.)
2017. március 27. 16-17 óra.

A fogadóóra alkalmával lehetőségük van kérdéseiket, javaslataikat, problémáikat megosztani a képviselő úrral.

 

 

Nemzeti ünnepünk hernádi programjai

március 7, 2017 in Legújabb híreink

Felhívás konyhavezetői állásra

március 6, 2017 in Legújabb híreink

Hernád Nagyközség Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hernádi Önkormányzati Konyha intézményvezető munkakörének betöltésére.Tovább… Felhívás konyhavezetői állásra