Nyári diákmunka – felhívás

Kedves hernádi diákok! A 2013-2014-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordin

 

Nyári diákmunka – felhívás

június 23, 2015 in Legújabb híreink

Kedves hernádi diákok!

A 2013-2014-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.

A programhoz a hernádi önkormányzat is csatlakozik, mert segítséget szeretnénk nyújtani nektek ahhoz, hogy a nyári szünetben jövedelmet és munkatapasztalatot szerezhessetek.

Szakképzettséget nem igénylő fizikai munkát ajánlunk, amely valamely intézményünkben vagy közterületen történik majd. Az alkalmazható diákok számáról a Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya hoz döntést, így sajnos nem tudjuk megmondani, hány embert tudunk foglalkoztatni. Ennek ellenére várjuk azoknak a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákoknak a jelentkezését, akik szívesen dolgoznának nyáron nálunk. A program július 1-jén indul, és első körben július 31-ig tart. A foglalkoztatást napi 6 órában valósíthatjuk meg. A diákmunkáért várhatóan bruttó 78.750.-Ft-ot (nettó 50.400.- Ft) tudunk fizetni.

Jelentkezni lehet június 26-án 13 óráig a 374-122-es telefonszámon vagy az onkormanyzat@hernad.hu címen. Az idő rövidsége miatt, kérjük, hogy jelentkezésetek mellé elérhetőségeteket (email, telefonszám) adjátok meg.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

 

Június 5-én felavatjuk a felújított kosárpályát!

május 29, 2015 in Legújabb híreink

Gyermeknapi programok

május 16, 2015 in Legújabb híreink

Templombúcsú

május 15, 2015 in Legújabb híreink


Ügyeljünk a közterületek rendjére és tisztaságára!

május 7, 2015 in Legújabb híreink

Tisztelt hernádiak!

Az elmúlt időszakban több lakossági észrevétel érkezett hivatalunkhoz – de magunk is észleltük – közterületeink elhanyagolt állapotával kapcsolatban.

Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanok előtti zöldterület kaszálásáról, fűnyírásról, gyomtalanításról, a csapadékvíz-elvezető árkok tisztántartásáról, a járdára belógó ágak, bokrok metszéséről szíveskedjenek gondoskodni. Útjaink jelenlegi állapotának megőrzése, az állagromlás elkerülése érdekében, kérünk mindenkit, hogy a csapadékvizet az ingatlanok előtti árkokba vezessék bele.

Kérjük Önöket, hogy a jármű és gyalogosforgalom biztonságos közlekedése érdekében az ingatlanok előtt elhelyezett köveket szedjék fel, a csapadékvíz utcára történő kivezetését szüntessék meg.Tovább… Ügyeljünk a közterületek rendjére és tisztaságára!

Pályázat óvodatitkári állásra

május 7, 2015 in Legújabb híreink

Hernádi Pitypang Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.Tovább… Pályázat óvodatitkári állásra

Társadalmi egyeztetésre bocsátott anyagok

április 22, 2015 in Önkormányzati rendeletek, Társadalmi egyeztetésre bocsátott anyagok

Rendelettervezet

az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről (pdf)

A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket a kozmeghallgatas@hernad.hu email-címre küldhetik el.

I. Életmód- és Egészségnap

április 18, 2015 in Legújabb híreink

Pályázati felhívás hernádi civil szervezetek számára

április 8, 2015 in Közlemények, Legújabb híreink

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2015. évi támogatása

Pályázhatnak: Hernád nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

  1. egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
  2. szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása)
  3. kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
  4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
  5. ismeretterjesztés, táboroztatás
  6. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
  7. gyermek és ifjúság védelem
  8. sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidős sport

Tovább… Pályázati felhívás hernádi civil szervezetek számára

Mi a helyzet a szabadtéri tűzgyújtással?

március 24, 2015 in Legújabb híreink

2015. március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, melyben a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai jelentősen változtak a régi szabályozáshoz képest.

Belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló növényzet, növénytermesztéssel keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet- megengedi.

Településünkön a 14/2012.(XI.16.) önkormányzati rendelet szerint, avar és kerti hulladék égetése két időszakban megengedett: tavasszal március 1-től május 15-ig, illetve szeptember 15-től november 30-ig. Égetni kizárólag szélcsendes időben szabad, olyan helyen ahol az égetés személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

Kerti grillezés és a szabadban tűzön sütés-főzés, állandó felügyelet mellett, az év minden szakaszában továbbra is megengedett.

Jelentős változás, hogy külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével, legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az égetés megkezdése előtt a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség). A kérelem elbírálásáról hatósági döntés születik.

Az elkövetkezendő időszakban a Kirendeltség állománya a szabadtéri tüzek hatékony megelőzése érdekében hatósági ellenőrzéseket tart.

Felhívás óvodai jelentkezésre

március 20, 2015 in Közlemények

Értesítem a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2015. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti.

Az óvodai beiratkozás 2015. április 20-21-22-én 8-17 óra között
a Hernádi Pitypang Óvodában (Hernád Fő utca 144.) Lajosbányai Istvánné intézményvezetőnél történik.

Az óvodai felvételi körzet: Hernád Nagyközség közigazgatási területe.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben,
ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Tovább… Felhívás óvodai jelentkezésre