Felhívás bölcsődei jelentkezésre

április 2, 2019 in Legújabb híreink

Hernád Nagyközség Önkormányzata – a Csicsergő Bölcsőde fenntartója – a 2019/2020-es nevelési évre vonatkozóan a bölcsődei beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 • Személyes igényfelmérés időpontja: 2019. május 2-3. 8.00-12.00 között
 • Beiratkozás utolsó időpontja: 2019. június 28.
 • Beiratkozás helye: Csicsergő Bölcsőde (Hernád Erdő utca 2.) Oravetz Anita intézményvezetőnél
 • Bölcsődei felvétel körzete: Hernád nagyközség közigazgatási területe.

Június 28-át követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség a beíratásra.Tovább… Felhívás bölcsődei jelentkezésre

Felhívás óvodai jelentkezésre

április 1, 2019 in Legújabb híreink

Értesítem a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint,  a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2019. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti.

A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai beiratkozás 2019. május 2- 3. 7-17 óráig a Hernádi Pitypang Óvodába (Hernád Fő utca 144.) Lajosbányai Istvánné intézményvezetőnél történik.

Az óvodai felvételi körzet: Hernád Nagyközség közigazgatási területe.Tovább… Felhívás óvodai jelentkezésre

Lomtalanítás lesz április 6-án

március 26, 2019 in Legújabb híreink

Útravaló ösztöndíjprogram

március 21, 2019 in Legújabb híreink

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019. tavaszi félévre vonatkozóan (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) ismét meghirdeti 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazta meg.Tovább… Útravaló ösztöndíjprogram

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő hernádi fogadóórája

március 21, 2019 in Legújabb híreink

Tisztelt hernádiak!

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára fogadóórát tart községünkben.

Helye és időpontja: Községháza, kis tárgyaló
(Hernád, Köztársaság út 47.)
2019. március 28. 17.30 óra

A fogadóóra alkalmával lehetőségük van kérdéseiket, javaslataikat, problémáikat megosztani a képviselő úrral.

 

Pályázati kiírás hernádi civil szervezeteknek

március 4, 2019 in Legújabb híreink

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek 2019. évi támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2019. évi támogatása

Pályázhatnak: Hernád nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 • egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
 • szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása)
 • kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 • ismeretterjesztés, táboroztatás
 • természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 • gyermek és ifjúság védelem
 • sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidős sport

Tovább… Pályázati kiírás hernádi civil szervezeteknek

Átadták a hernádi gyermek-egészségügyi központot

március 2, 2019 in Legújabb híreink

Március 1-jén Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony átvágták a nemzetiszínű szalagot a gyermek-egészségügyi központ ajtaja előtt, s így hivatalosan is átadták az épületet használóinak.

Az épület 64 millió forintos állami támogatás segítségével újult meg. A támogatás és az önkormányzat által biztosított önerő lehetővé tette az épület bővítését, korszerű fűtéssel történő ellátását, teljes gépészetének cseréjét, újratagolását, akadálymentesítését, festését, udvarának burkolását és külső formájának megszépítését. Ezen kívül néhány bútordarab, egészségügyi szemléltető eszközök, vizeletanalizátor és a legmodernebb otoszkóp (fülvizsgáló eszköz) beszerzése is a projekt része volt.Tovább… Átadták a hernádi gyermek-egészségügyi központot

Az iskolák felvételi körzete

március 1, 2019 in Legújabb híreink

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.Tovább… Az iskolák felvételi körzete

Tűzgyújtási tilalom

február 28, 2019 in Legújabb híreink

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal tájékoztatója:

Az elmúlt napok, hetek átlagosnál melegebb időjárása miatt már februárban elkezdődött a tavaszi erdőtűz szezon.

Tájékoztatom Önöket, hogy a fokozott erdőtűz kockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) erdészeti szakemberei és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) munkatársai megkezdték az erdőtűzkockázat értékelő rendszer működtetését, mellyel naponta jelölik ki a tűzgyújtási tilalommal érintett területet, mérlegelve a várható időjárást, az erdei biomassza állapotát és a megelőző időszak tűzeseteit. Az intézkedés célja, hogy az egyes területeken csak a feltétlenül indokolt időtartamra rendeljék el a tűzgyújtási tilalmat, emellett a korlátozás elrendelése és visszavonása gyorsabban kövesse az időjárás változásait.

 1. február 25-től öt megyében, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Pest megyében került elrendelésre tűzgyújtási tilalom.

Ennek értelmében tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu  vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak.

 

Közmeghallgatás 2019

február 26, 2019 in Legújabb híreink

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 4-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a hernádi művelődési ház átriumában, amelyre ezúton tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Napirend:

Polgármesteri beszámoló a 2018-as esztendő gazdálkodásáról, az elvégzett feladatokról és eredményekről

A 2019. évi költségvetés és a tervek ismertetése

2019. március 1-jén éjfélig email-ben is feltehetik kérdéseiket a kozmeghallgatas@hernad.hu címen.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Közművelődési munkatársat keresünk a művelődési házba

február 25, 2019 in Legújabb híreink

Művelődési Ház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet közművelődési munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.Tovább… Közművelődési munkatársat keresünk a művelődési házba

Átadjuk az új gyermek-egészségügyi létesítményt!

február 22, 2019 in Legújabb híreink

A Bro-Bio-Tojás Kft. beruházásának ünnepélyes aláírása Hernádon

február 13, 2019 in Legújabb híreink

A Bro-Bio-Tojás Kft. 2015. évi megalakulását követően baromfitenyésztéssel foglalkozott, és foglalkozik ma is. A cég a 2018. évben megkapott állami támogatásról szóló határozatot követően megkezdte a tervezett beruházásának közbeszerzési eljárását. A teljes beruházás értéke közel 2,2 milliárd Ft lesz, melyből az állami támogatás 395 millió Ft. Saját erőn kívül a K&H Bank biztosítja a kedvezményes hitelt.

A közbeszerzési eljárás befejezését követően 2019. február 4-én a cég ünnepélyes keretek között aláírta a kivitelezési szerződést a nyertes Confector Kft.-vel, valamint a Hat-Agro Kft.-vel. Az eseményen bemutatásra került a beruházás látványterve. Az ünnepségen résztvevők megismerhették a Hernád község területén létesülő szülőpár telep termelési adatait is, mely szerint éves szinten 8,3 millió tenyésztojás kerül értékesítésre a Bro-Ker-Bét Kft.-nek. A hernádi keltető üzemben ezt követően már csak magyarországi előállítású tenyésztojásokból történik a naposcsibe keltetése: éves szinten közel 28 millió db. Ez a beruházás Hernád község számára is jelentőséggel bír, mivel új munkahelyeket teremt és segíteni fogja a község gazdálkodását is .

A beruházás befejezését 2020. márciusára vállalták a kivitelezők, a telep így 2021. évtől teljes kapacitással fog működni.

Tóth Ervin Márk és barátainak koncertje

február 4, 2019 in Legújabb híreink

Tóth Ervin Márkot láttuk már 3 éves korában is a színpadon, amikor bátran kiállt a furulyával és gyermekdalokat játszott. A Cziffra György AMI egykori növendéke február 7-én Hernádon ad koncertet barátaival. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Még mindig bölcsődei dajkát keresünk

február 4, 2019 in Legújabb híreink

Hernádi Alapszolgáltatási Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hernádi Alapszolgáltatási Központ Csicsergő Bölcsőde bölcsődei dajka  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszonyTovább… Még mindig bölcsődei dajkát keresünk