2016-os programjaink

A 2016-os nevelési év eseménynaptára:

 

 • február 11. – Ciróka Bábszínház – Napraforgó csoport, Bagoly csoport
 • február 17. – Ciróka Bábszínház – Gomba csoport, Mókus csoport
 • február 23. – Fényképezés a Napraforgó, Mókus és Bagoly csoportokban
 • február 24. – Fényképezés a Gomba, Manócska és Pihe csoportokban
 • február 25. – Fényképezés a Fácska csoportban (kis-ovi)
 • március 9. – Ebéd befizetési nap
 • április 8. – Ebéd befizetési nap
 • április 12. – Versmondó verseny a Költészet napja alkalmából
 • április 30. – Pitypang Gála – minden gyermek részére
 • május 9. – Ebéd befizetési nap
 • május 25. – Mikula Péter előadása: “Rajzolok egy szép világot” címmel – Minden gyermek részére
 • május 28. – Falu gyereknap – minden gyermek részére
 • június 9. – Ebéd befizetési nap

Felhívás óvodai jelentkezésre

Hernád nagyközség jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2016. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti.

Az óvodai beiratkozás 2016. április 25-26-27-én 7-17 óra között a Hernádi Pitypang Óvodában (Hernád Fő utca 144.) Lajosbányai Istvánné intézményvezetőnél történik. Az óvodai felvételi körzet: Hernád nagyközség közigazgatási területe.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek és szülő lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó lakcímkártya vagy igazolvány
 • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok
 • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító igazoló dokumentumok
 • gyermek TAJ kártyája

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szülők a Hernádi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címzett, de az óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásokról szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a alapján.

Egységes óvoda-bölcsődei csoportunkba várjuk a két éves kisgyermekeket. Beiratkozásukkal kapcsolatban az óvoda vezetője ad bővebb felvilágosítást.

Árva Szilvia jegyző

Manócskák februárban

További képek >>

Február a Mókus csoportban

További képek >>

Így telt a február a Napraforgóknál

További képek >>

Pót fényképezés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a sorozatos megbetegedések, hiányzások miatt, PÓT FÉNYKÉPEZÉSRE kerül sor március elején.

cameraÍgy aki a heti fotózásról a hiányzás miatt lemarad, akkor tudja majd pótolni (a csoportképek is akkor lesznek elkészítve, azokban a csoportokban ahol most sok a hiányzó). A pontos időpontról itt, a facebookon, ill. a faliújságokon tájékozódhatnak.

Nyári szünet

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy az óvoda karbantartás és nagytakarítás miatt
2016. augusztus 01-től augusztus 26-ig zárva tart
.
A szünet utáni első óvodai nap augusztus 29-e (hétfő) lesz.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a nyári zárás alatt az óvoda vezetői
ügyeletet tartanak hétfőként 8-10 óráig ügyintézés céljából.

Lajosbányai Istvánné
óvodavezető

Hernád, 2016. február 11.


Hit Counter provided by short sale specialist