2016-2017-es nevelési év programjai


A 2016-os nevelési év eseménynaptára:


Szeptember

19 – 29. – szülői értekezletek
22. – Autómentes világnap
29. – Mihály napi vásár
30. – SzMK értekezlet

 

Október

1. – Idősek napi műsor
7. – Állatok világnapja – rajzpályázat
14 – 15. – Tantestületi kirándulás
17 – 21. – Tökmag hét
21. Október 23-ai megemlékezés

 

November

12. – Alapítványi bál és vásár
18. – Szakmai nap az iskolában
Folyamatos: ovisaink meglátogatása az iskolában A hónap végétől folyamatosan – Indul az ovi mozi

 

December

6. – Jön a Mikulás!
19. vagy 20. – Karácsonyi adventi hangverseny, karácsonyi ajándék: mesejáték

 

Január

10. – Nev. tan. kontroll vizsgálat előkészítés
15-éig – Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése
15. – Iskolaérettségi vizsgálatok kérése
20. vagy 27. – Nevelőtestületi félévi értekezlet
25-éig – Szülői értekezletek
31-éig – Fogadóóra, szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről

 

Február

8 – 12. – Farsang hete
Folyamatosan: egyéni beszélgetések a beiskolázással kapcsolatban
15-éig – Fenntartói engedély a nyári záráshoz
A hónap folyamán – előre egyeztetett időpontban – csoportok fényképezése

 

Március

11. – Óvodai megemlékezés a nemzeti ünnepről
21. – Víz világnapja

 

Április

Folyamatosan: nyílt napok az iskolában
3 – 7. – Húsvét hete
11. – Költészet hete23. – Föld napja
24 – 25 – 26. – Óvodai beíratkozás
29. – Pitypang gála

 

Május

Tipegők napja (az időpont még egyeztetés alatt)
10. – Madarak és fák napja a tanösvényen
20. – Új gyerekek szüleinek szülői értekezlet
Folyamatosan: kirándulások

 

Június

17. – Értekezlet
21. – SzMK értekezlet
27-től – Pitypang tábor

 

Augusztus

1 – 26. – Nyári szünet
29. -Tanévnyitó értekezlet
31. – Ballagás – Gomba csoport

Nevelési értekezlet

2016. június 17-én (pénteken) nevelés nélküli munkanapot tartunk.

Ezen a napon az óvodapedagógusok, dadus nénik nevelési év végi értekezleten vesznek részt, a gyerekek pedig szabadságon lesznek.
Kérem a Szülőket, hogy ezen a napon oldják meg gyermekük elhelyezését.
Köszönöm a megértésüket!

Lajosbányai Istvánné
óvodavezető

Pitypang Gála

Felhívás óvodai jelentkezésre

Hernád nagyközség jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2016. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti.

Az óvodai beiratkozás 2016. április 25-26-27-én 7-17 óra között a Hernádi Pitypang Óvodában (Hernád Fő utca 144.) Lajosbányai Istvánné intézményvezetőnél történik. Az óvodai felvételi körzet: Hernád nagyközség közigazgatási területe.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek és szülő lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó lakcímkártya vagy igazolvány
  • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító igazoló dokumentumok
  • gyermek TAJ kártyája

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szülők a Hernádi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címzett, de az óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásokról szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a alapján.

Egységes óvoda-bölcsődei csoportunkba várjuk a két éves kisgyermekeket. Beiratkozásukkal kapcsolatban az óvoda vezetője ad bővebb felvilágosítást.

Árva Szilvia jegyző

Manócskák februárban

További képek >>


Hit Counter provided by short sale specialist