Cheap tiffany earrings Cheap tiffany bracelets Cheap tiffany necklaces silver charms gold bracelets Ralph Lauren Australia pandora starter bracelets pandora wood charms Ralph Lauren Australia

Általános információk

Hernád Nagyközség Önkormányzata
Hernádi Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

2376 Hernád, Köztársaság út 47.
Tel./Fax: 29  374 122

Ügyfélfogadás:

hétfő–szerda: 8.00–16.00
csütörtök: nincs
(kivéve anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyekben és építéshatósági ügyekben)
péntek: 8.00-13.00

 

Zsírosné Pallaga Mária
polgármester

 

Szlukáné Fajth Mária
alpolgármester

Árva Szilvia
jegyző
jegyzo(kukac)hernad.hu

 

 

ÜGYINTÉZŐINK:

 

Pénzügyi és gazdálkodási csoport:

Rácz Jánosné

gazdálkodási csoportvezető
e-mail: penzugy(kukac)hernad.hu

 • Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részjogkörű költségvetési szervek költségvetési tervének összeállítása, a költségvetés végrehajtásának koordinálása, adatszolgáltatás az államkincstár felé
 • képviselő-testületi ülésre beszámolók készítése
 • elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása
 • a gazdálkodási, pénzügyi csoport munkájának irányítása és a felmerülő problémák kezelése, az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos ügyek, anyagok elkészítésében való részvétel, az elkészítés irányítása, kezelése
 • az önkormányzat eszközeinek nyilvántartása, a leltárak, selejtezések lebonyolítása, a beszerzések, beruházások, értékesítések nyilvántartása
 • pénztári könyvelés

 

dr. Horváthné Kálmán Marianna
ügyintéző
e-mail: gazdalkodas(kukac)hernad.hu

 • pénzgazdálkodási, könyvviteli feladatok elvégzése
 • a kiadások és a bevételeinek analitikus nyilvántartása
 • bankszámlaforgalom bonyolítása átutalások, kiutalások végzése
 • számviteli zárási feladatok
 • költségvetés tervezés összeállításában részvétel
 • szállítói számlák, támogatások nyilvántartása
 • munka- és személyügyek intézése
 • bér- és munkaügyi feladatok ellátása
 • polgármesteri hivatal házipénztárának kezelése
 • eseti segélyek, kisebb összegű számlák helyben történő kifizetése
 • szigorú számadású nyomtatványok kezelése
 • segélyekhez kapcsolódó állami támogatások igénylése.

 

Meggyesné Zsadányi Edina
ügyintéző
e-mail: igazgatas(kukac)hernad.hu

 • központi iktatási és irattározási feladatok ellátása
 • a hivatalban naponta keletkezett postaküldemények elkészítése
 • szociális ügyek (lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás)
 • gyermekvédelem (gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás)
 • közérdekű munkával kapcsolatos feladatok ellátása

 

Oravecz Anita
ügyintéző
e-mail: anyakonyv(kukac)hernad.hu

 • szociális ügyek (aktív korúak ellátására való jogosultság)
 • hagyaték és a kapcsolódó feladatok ellátása
 • anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • népesség-nyilvántartási feladatok
 • címnyilvántartással kapcsolatos feladatok
 • Humán Ügyek Bizottsági Üléseinek előkészítése, jegyzőkönyv készítése
 • Testületi ülések anyagának előkészítése, jegyzőkönyv elkészítése

 

Műszaki ügyek

Hrumó Rita
ügyintéző
e-mail: muszak(kukac)hernad.hu

 • üzletek működési engedélyével kapcsolatos ügyek
 • szemétszállító edény nyilvántartása, kiadása
 • katasztrófa- és polgári védelem
 • közutakkal, közterületekkel kapcsolatos hatósági intézkedések
 • helyi közútkezelői hozzájárulások kiadása
 • adó és értékbizonyítványok kiállítása
 • külterületi földek eladási és haszonbérleti nyilatkozatok kifüggesztése
 • település környezetvédelmi feladatai

 

Sponga Tamás
informatika, műszaki ügyintézés
e-mail: informatika(kukac)hernad.hu

 

Gavlóné Garajszki Terézia
ügyintéző
e-mail: ado(kukac)hernad.hu

 • helyi adóügyek intézése (gépjármű-, iparűzési adó, talajterhelési díj), adókivetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, az adóalanyok nyilvántartása
 • méltányossági kérelmek és részletfizetési kedvezmények intézése
 • gondoskodik az adók módjára behajtandó köztartozások beszedéséről, szükség szerint megindítja az adóbehajtási eljárást
 • bankszámla kivonatainak összerendezése
 • adóigazolások kiadása

 

Gavló Ágnes
ügyfélszolgálati munkatárs
e-mail: onkormanyzat(kukac)hernad.hu

 • Ügyfelek tájékoztatása, irányítása a megfelelő ügyintézőkhöz
 • Posta átvétele, telefonközpont kezelése, fénymásolás, faxok küldése- fogadása
 • Lakcímbejelentő lapok átvétele
 • Polgármester és a jegyző által kiadott napi feladatok ellátása
 • Ügyintézők napi munkájának segítése

 

Dabasi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában, Építéshatósági ügyekben csütörtökönként tart Hernádon ügyfélfogadást:

Heli István
e-mail: epiteshatosag(kukac)hernad.hu

 • elvi építési engedélyek, építési-, bontási-, használatbavételi-, fennmaradási-, rendeltetésmód megváltoztatására irányuló engedélyek

 

Kézbesítési feladatok, hivatalsegéd:

Ordasiné Garajszki Mária

 • az ügyintézők által elkészített levelek lakossághoz történő kézbesítése

Technikai alkalmazottak:

Svébis Pál
központi karbantartó

Pallaga Pál

közcélú foglalkoztatás szervező

Cheap Pandora Charms Pandora Bracelets Sale cheap Pandora Jewellery Cheap Pandora Australia Cheap Pandora Charms sale Cheap Pandora Beads ralph lauren outlet Cheap Pandora Bracelets Sale Cheap Pandora jewelry ralph lauren cheap thomas sabo online shop thomas sabo outlet thomas sabo charms thomas sabo sale Polo Ralph Lauren Pas Cher Ralph Lauren Australia