Pedagógiai intézet született Hernádon

augusztus 18, 2011 in Legújabb híreink

Az Arany János Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet megalapításának előkészületei 2011. első negyedévére nyúlnak vissza. A gondolat, hogy Hernád településén pedagógiai intézet alakuljon a Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. és a Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola harmonikus együttműködéséből született. A Novoszolg Kft. immáron már több, mint 2 éve segíti a hernádi iskola és a pusztavacsi tagintézmény munkáját különböző szolgáltatásaival (szaktanácsadások, szakértések, akkreditált pedagógus továbbképzések). A folyamatos és kiegyensúlyozott együttműködés, valamint a Novoszolg Kft. és a két intézmény állandó fejlődésének igénye tette lehetővé, hogy a közös munka erősítése érdekében a Novoszolg Kft. által alapított pedagógiai intézet alakuljon.

 

Az előkészületi munkák „gyümölcseként” 2011. augusztusában az Arany János Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet megkezdi működését. Az intézet alapító okiratában meghatározottak szerint számos szakmai szolgáltatást nyújt ügyfeleinek:

  • ·Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási intézmények és fenntartóik valamint a pedagógusok, tanulók számára az igényekhez alkalmazkodva.
  • ·Pedagógiai értékelés: a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő és oktatómunka eredményességének mérése, értékelése, a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezésének segítése.
  • ·Szaktanácsadás: az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése.
  • ·Pedagógiai tájékoztatás: a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek, stb.) gyűjtése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása
  • ·Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése óvodai nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok, tantervek készítésének segítése.
  • ·A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése.
  • ·A tanulók tájékoztatása, tanácsadó szolgálat működtetése, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.
  • ·Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása: a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása a szervezővel kötött megállapodás alapján.

 

Határozat vezetékjogról

augusztus 10, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink

A ‘Bővebben ‘ gombra kattintva letölthetik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának vezetékjog megállapításáról szóló határozatát.

Határozat (pdf)

Falunappal ünnepeljünk községünk születésnapját

augusztus 2, 2011 in Legújabb híreink

falunap2011logo
1388. augusztus 7-re keltezett az az okirat, amely először említi Hernad néven településünket. Hosszú ideje az ehhez legközelebb eső vasárnapon rendezzük meg a falunapot, s ezzel ünnepeljük meg a község születésnapját. Idén pontosan a napjára esik ez az ünnep. A 19. hernádi falunap programját az alábbi fotóra kattintva olvashatják. (A Hernádi Hírmondó falunapi különszámát a jobb oldali menüben, a Hernádi Hírmondó oldalán találják meg.)

falunap_programja