Helyi busz

április 21, 2011 in Legújabb híreink

Értesítjük a lakosságot, hogy a Sárvízi Regionális Kft.  2011. április 30-i hatállyal felmondta az Önkormányzatunkkal fennálló, a helyi buszközlekedésre vonatkozó szerződést. A községi önkormányzatnak nincsenek anyagi forrásai a több millió forintba kerülő buszközlekedés fenntartására, ezért helyi busz  május 1-től megszűnik.

Megértésüket köszönjük.

Községi Önkormányzat
Hernád

Hernád község 2011. évi közbeszerzési terve

április 15, 2011 in Önkormányzati és hivatali információk

Közbeszerzési terv

Hernád Község Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014

április 15, 2011 in Önkormányzati és hivatali információk

Gazdasági program

Beszámoló a március 28-i testületi döntésekről

április 8, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 28. megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta Gelle Ferenc rendőr alezredes örkényi őrsparancsok beszámolóját a község közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A beszámoló alapján megállapítható, hogy jelentősen csökkent a település közigazgatási határain belül elkövetett bűncselekmények és szabálysértések száma.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2010-2014-es önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági Programot. A gazdasági programot az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadni.

A képviselő-testület elfogadta az 5/2011. (III. 29.) számú rendeletét a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosítására.

Hernád Község Önkormányzata által, jegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról is döntött a képviselő-testület. A tizenöt pályázó közül az állás betöltésére Boldizsár Csabát találták legalkalmasabbnak a képviselők.

A 6/2011. (III. 29.) számú rendeletet elfogadta a testület, a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2004. (III. 29.) számú rendelet módosítására.

A képviselő-testület elfogadta a 7/2011. (III. 29.) számú rendeletét az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. A rendelet meghatározza a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat.

A község életében jelentős szerepet töltenek be a civil szervezetek, amelyek munkáját az önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott kereten belül évről-évre segíti. Idén a Humán Ügyek Bizottságának ajánlása alapján döntött a testület a civil szervezeteknek járó támogatás mértékéről.

A képviselő-testület úgy a határozott, hogy az óvodai tetőterének felújítására, fejlesztő szoba kialakítására és az iskola tornatermének felújítására pályázatot nyújt be. A testület továbbá, úgy döntött, hogy biztosítja a pályázatokhoz szükséges önrészt is.

A Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját segítendő, a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a Lehel út végén található régi játszótér parkosításához növények vásárlásával járul hozzá. Az említett területen zajló munkálatokat a Kisebbségi Önkormányzat szervezi és végzi.

 

Visszatér a természetbe az egykori hulladéklerakó

április 6, 2011 in Legújabb híreink

DSC_9579aÚjabb sikeres pályázatot bonyolított le Hernád Önkormányzata – jelentette be sajtótájékoztatón Zsírosné Pallaga Mária polgármester. Elmondta: Hernád eddig is jelentősen fejlődött a pályázatok révén, hiszen az általános iskola energiahatékonysági beruházása, illetve az intézmény szakmai munkájának a korszerűsítése, valamint több más beruházás – tájház, hivatali épületek, művelődési ház korszerűsítése – is ilyen támogatási forrásokból valósultak meg.

– A helyi szeméttelep rekultivációja azonban egy kicsit más típusú, nem egy látványosnak tűnő beruházás, ennek ellenére nem szabad azt gondolni, hogy az erre fordított költség kidobott pénz – tette hozzá a polgármester. Elmondta: az elmúlt évtizedek során nagy mennyiségű háztartási hulladékot helyeztek el a település hulladéklerakó telepén, amelyet, bár már évekkel ez előtt bezárt az önkormányzat, a probléma ettől még nem oldódott meg magától, hiszen tudjuk, hogy a szemetet illegálisan továbbra is lerakták, sőt, a fémkereső guberálók nem egy alkalommal tüzet is okozta a telepen. Akkor ennek a megakadályozására földdel fedtük be az egykori a területet, de ez sem állította meg szemétlerakást. Hangsúlyozta: a végleges megoldás érdekében az önkormányzat elkészítette a hulladéklerakó rekultivációs tervét, amelyet a szakhatóságok jóvá hagytak, majd a tervekkel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül. A pályázat sikeres lett, az önkormányzat a csaknem hetvenmillió forint összköltségű beruházásra hatvanhárom millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A sikeres pályázat bejelentésével egy időben írták alá a beruházás kivitelezési szerződését a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Hidrográd Kft.-vel. Seres József ügyvezető az újságírók érdeklődésére elmondta: a lehető leghamarabb szeretnék elkezdeni a beruházást, amely szigorú technológia folyamat határoz meg és várhatóan a tervezettnél hamarabb, már júniusra befejezik a telep teljes rekultivációját. A rendezett és befüvesített területen három monitoring kutat alakítanak ki, amelyeken keresztül az elkövetkezendő években a talajvíz szennyezettségét fogják vizsgálni.

eu_logo_kotelezo_felirattal_csak_ka

 

Mit tegyek, ha robbanóanyagot találok?

április 6, 2011 in Legújabb híreink

robbanasA Dabasi Polgári Védelmi Iroda kérésére közöljük az alábbi írást, amely tanácsokkal szolgál arra az esetre, ha a tavaszi munkák során robbanóanyagra találnánk.

Úgy tűnik, az idei hosszú télnek már nem csak csillagászatilag van vége  Erre utal a megpezsdült természet is. Reggelente madarak csicsergésére ébredhetünk, a kora tavaszi napsütés lágy melegében jóleső örömmel fürdik arcunk és lelkünk. Csalhatatlan jele a virágzó évszak megjöttének a kertészeti, mezőgazdasági munkák megkezdése nem csak a házak kertjeiben, de a gazdálkodók földjein is. Ebből eredően hívom fel a tisztelt Olvasó figyelmét a követendő magatartásra, ha a földművelés – vagy egyéb más talajmunkából kifolyólag – robbanó eszközt, illetve annak vélt tárgyat találnak.

A robbanóanyagok és eszközök illetéktelen személyek általi tartása a törvény erejéből kifolyólag büntetendő. Emellett a saját, illetve mások életét, testi épségét, és a környezetet is súlyosan veszélyeztető hatásokkal kell számolni, ha bekövetkezik egy nem várt robbanás.  Ilyen tragédia történt a közelmúltban Zalaegerszegen is, ahol a családi háznál bekövetkezett robbanóeszköz detonációjában az apa meghalt és fia súlyos sérüléseket szenvedett otthonuk romjai között.

A robbanóanyagok és eszközök által okozott veszélyek csökkenthetők az alábbi szabályok megtartásával:

– Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az azokra való belépést, amelyekről feltehető, hogy ott elhagyott robbanószerek találhatók. Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma is használatban lévő lőterek, gyakorlóterek, egyéb elhagyott katonai létesítmények. Ha az oda történő belépés mégis szükséges, semmilyen ismeretlen eredetű és rendeltetésű tárgyat, eszközt nem szabad megközelíteni, megérinteni, vagy helyéről elmozdítani.

– A földben lévő robbanóanyagok és eszközök felismerése általában nem könnyű. Ezek felületét szinte kivétel nélkül vastag rozsda és talajréteg borítja. Közös jellemzőik:

— alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded, vagy kúpos;
— hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet, esetleg a méteres nagyságot is elérheti, vagy meghaladhatja azt;
— átmérőjük általában másfél-két centiméter és több tíz centiméter között van;
— ritkábban ettől eltérő formájú eszközök vagy robbanóanyagok is előfordulhatnak (korong, henger, hasáb alakúak).

– Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükről elmozdítani, megtisztítani annak érdekében, hogy méreteiket, alakjukat pontosabban meghatározhassuk!

– A földben talált, gyanúsnak tűnő tárgy esetében azonnal be kell szüntetni minden további munkát, és a munkaterületet el kell hagyni.

– Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg működő munkagépek motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is működésbe léphetnek.

– A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt bárki megközelíthesse. Szükség esetén egy vagy több személyt kell a helyszínen hagyni azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák.

Bárki, aki valahol ilyen, gyanúsnak tűnő tárgyat talál, köteles azt a lehető legrövidebb időn belül bejelenteni. Ennek leggyorsabb útja a rendőrségre  (telefon szám: 107) tett bejelentés.

A területalapú támogatások kérelmeinek beadásáról

április 1, 2011 in Legújabb híreink

Tisztelt Gazdálkodók!
Az idei évben is elérkezett a TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS és az ehhez kapcsolódó támogatási kérelmek beadási ideje. A területalapú támogatás kérelmét az idei évben is az MVH elektronikus felületén számítógépen lehet beadni.

A 2011. évben nem lesz új jelszó, mindenki keresse meg a tavalyi előtti jelszavát (2009. év áprilisában kiosztott borítékok) és ezzel kell jönni támogatást igényelni. Aki elvesztette a 2009-es jelszavát, annak van lehetőség új jelszót igényelni a G946 nyomtatványon. A támogatás igénylő időszak április 11-én  kezdődik, a határidő pedig 2011. május 15.
A támogatási kérelmet határidő után még 25 napig lehet szankcióval beadni naponként 1%-os támogatás-csökkenéssel. Módosításra is van lehetőség 2011. 05. 31-ig szankciómentesen, illetve 2011.06.09-ig szankcióval.

Hernádon minden héten hétfőn (08:00 – 16:00 óráig) lehet a támogatási kérelmet beadni a Polgármesteri Hivatalban.

Az igényléskor mindenki hozza magával az általa használt területek pontos adatait (helyrajzi szám, terület nagyság), illetve tudni kell, hogy milyen növénnyel van a terület bevetve.

 

Laczkó Tamás kamarai tanácsadó