A február 28-i testületi ülés döntései

március 10, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 28. megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hernád község települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja tárgyában a nyertes ajánlattevő a Hidrográd Kft. A Bíráló bizottság az ajánlatok áttekintését követően hiánypótlási felhívást adott ki a Gordiusz Kft., a Schön-Bau Kft. és a Hidrográd Kft. részére. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a  hiánypótlási felhívásnak a Gordiusz Kft és a Schön-Bau Kft nem tett eleget. A Hidrográd Kft. a hiánypótlási felhívásnak eleget   tett, és így a hiánypótolt ajánlat formailag és tartalmilag is megfelelt a ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a törvényben meghatározott feltételeknek.

 A képviselő-testület a 120 literes edény szemétszállítási díjából havi 10 % kedvezményt állapított meg azon ingatlanok részére, melyeken életvitelszerűen legfeljebb 2 fő él és legalább az egyikük 70 éven felüli. A 10 %-nyi díjat ezen háztartások esetében az önkormányzat átvállalja.

Boldizsár Csaba aljegyző

A Vízszolgáltató Kft. felhívása

március 4, 2011 in Legújabb híreink

Tisztelt Fogyasztók!
Lakossági bejelentések nyomán tudomásunkra jutott, hogy illetéktelen személyek vízmintavételezésre vagy víztisztító berendezés bemutatására jelentkeznek be időpont megjelöléssel. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ilyen megbízást a Vízszolgáltató Kft. nem adott ki!
 
A vízmintavételezés hatóságilag előírt rendben történik, az ÁNTSZ által jóváhagyott ütemterv szerint, erre a feladatra felhatalmazott laboratóriumban. A szolgáltatott víz minősége a közegészségügyi előírásoknak megfelel, házi vízkezelés vagy víztisztító berendezés beépítése szükségtelen! Felhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen címen bejelentkezők nem a Kft. megbízásából járnak el és fokozott óvatosságra intjük a lakosságot!
Vízszolgáltató Kft.