Cheap tiffany earrings Cheap tiffany bracelets Cheap tiffany necklaces silver charms gold bracelets Ralph Lauren Australia pandora starter bracelets pandora wood charms Ralph Lauren Australia

A február 28-i testületi ülés döntései

március 10, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 28. megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hernád község települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja tárgyában a nyertes ajánlattevő a Hidrográd Kft. A Bíráló bizottság az ajánlatok áttekintését követően hiánypótlási felhívást adott ki a Gordiusz Kft., a Schön-Bau Kft. és a Hidrográd Kft. részére. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a  hiánypótlási felhívásnak a Gordiusz Kft és a Schön-Bau Kft nem tett eleget. A Hidrográd Kft. a hiánypótlási felhívásnak eleget   tett, és így a hiánypótolt ajánlat formailag és tartalmilag is megfelelt a ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a törvényben meghatározott feltételeknek.

 A képviselő-testület a 120 literes edény szemétszállítási díjából havi 10 % kedvezményt állapított meg azon ingatlanok részére, melyeken életvitelszerűen legfeljebb 2 fő él és legalább az egyikük 70 éven felüli. A 10 %-nyi díjat ezen háztartások esetében az önkormányzat átvállalja.

Boldizsár Csaba aljegyző

A Vízszolgáltató Kft. felhívása

március 4, 2011 in Legújabb híreink

Tisztelt Fogyasztók!
Lakossági bejelentések nyomán tudomásunkra jutott, hogy illetéktelen személyek vízmintavételezésre vagy víztisztító berendezés bemutatására jelentkeznek be időpont megjelöléssel. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ilyen megbízást a Vízszolgáltató Kft. nem adott ki!
 
A vízmintavételezés hatóságilag előírt rendben történik, az ÁNTSZ által jóváhagyott ütemterv szerint, erre a feladatra felhatalmazott laboratóriumban. A szolgáltatott víz minősége a közegészségügyi előírásoknak megfelel, házi vízkezelés vagy víztisztító berendezés beépítése szükségtelen! Felhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen címen bejelentkezők nem a Kft. megbízásából járnak el és fokozott óvatosságra intjük a lakosságot!
Vízszolgáltató Kft.
Cheap Pandora Charms Pandora Bracelets Sale cheap Pandora Jewellery Cheap Pandora Australia Cheap Pandora Charms sale Cheap Pandora Beads ralph lauren outlet Cheap Pandora Bracelets Sale Cheap Pandora jewelry ralph lauren cheap thomas sabo online shop thomas sabo outlet thomas sabo charms thomas sabo sale Polo Ralph Lauren Pas Cher Ralph Lauren Australia