Beszámoló képviselő-testületi ülésről

február 24, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

cimer_grey2011. február 14-én ismét ülést tartott a hernádi képviselő-testület. A szokásostól eltérő időpontot a 2011. költségvetés elfogadásának szükségessége indokolta. A költségvetés mellett más napirendeket is tárgyaltak, s a  továbbiakban olvasható döntéseket hozták:

 A képviselő-testület elfogadta Hernád Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetését. Fidler Sándor könyvvizsgáló és Zsírosné Pallaga Mária polgármester egybehangzó véleménye volt, hogy példaértékű, biztos lábakon álló költségvetést fogadtak el. Az ezévi költségvetés elsődleges célja az intézmények gazdaságos fenntartása, a kötelezettségek maradéktalan teljesítése és a szükséges fejlesztések  megvalósítása. A fejlesztések mindegyikéhez pályázati forrásokat is be kívánnak vonni.

 

 A képviselő-testület elfogadta a község címeréről, zászlajáról, valamint pecsétjének használati rendjéről szóló új rendeletét, amely részletesen szabályozza azok használatának feltételeit. (Ide kattintva letölthető.)

Egy, az önkormányzat tulajdonában lévő telek eladásáról is döntöttek a képviselők. Az ilyen módon befolyó összeget az önkormányzat fejlesztésre fogja felhasználni.

A Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására is sor került, a sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó kitételekkel.

A testületi ülés végén zárt ülés keretében szociális ügyeket tárgyaltak.

Boldizsár Csaba jegyző

Fokozott ellenőrzés a szórakozóhelyeken

február 24, 2011 in Legújabb híreink

Dabas Város  Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága az illetékességi területén, a társszervekkel közösen fokozott ütemben ellenőrzéseket végez a szórakozóhelyeken. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos tájékoztatást a Tűzoltóság parancsnoka megküldte az önkormányzatnak, kérve, hogy azt minél szélesebb körben ismerje meg a lakosság. A tájékoztatót a “Bővebben…” gombra kattintva olvashatják el.

A nemrégiben Budapesten, egy belvárosi szórakozóhelyen bekövetkezett tragédia következményei már mindenki számára ismeretesek. A szomorú esemény rávilágított arra, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a nagyobb tömegeket befogadó létesítmények megfelelősségére, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi és használati szabályok betartására. Tűzoltóságunk a társszervekkel közösen, további hatóságok bevonásával fokozott ütemben ellenőrzéseket végez illetékességi területén.

Az eddigi tapasztalatok alapján általános hiányosságként tapasztalható:

-szinte mindenütt hiányzik a megfelelő típusú, ellenőrzési felülvizsgálattal rendelkező működőképes tűzoltó készülék.

-A szórakozóhelyek bejárati ajtajai legtöbb esetben befelé nyílnak, ami azért probléma, mert 50 fő befogadó képesség felett a kiürítés irányába, tehát kifelé kellene nyílnia. Problémaként jelentkezik, hogy az ajtók jellemzően nem elég szélesek, így veszély esetén az esetleges menekülés a bent lévő személyek feltorlódhatnak a bejáratnál, ami pánikhelyzetet idézhet elő.

-Gyakori probléma, hogy a kereskedelmi egységek tulajdonosai a tűzvédelmi szabályokat nem ismerik, vagy nem tulajdonítanak neki kellő jelentőséget. A létesítmény befogadóképességének számával nem minden esetben voltak tisztában. Emiatt az épületben lévő menekülési útvonalakon lévő kijáratok több esetben is lezárt állapotban voltak.

-Jellemző hiányosság, hogy a dolgozók nem kapták meg a tűzvédelmi oktatásukat, vagy az oktatás nem rendszeresen történt.

-Sok esetben nem rendelkeznek tűzvédelmi szabályzattal, illetve ahol elkészítették azt előzetesen, az nem naprakész, nincs aktualizálva. Bizonyos helyeken az előírások ellenére sincs tűzriadó terv.

-A biztonságért felelős személyzet több esetben semmilyen tűzvédelmi oktatást nem kapott, hogy pánik, vagy veszélyhelyzet esetén milyen feladatot kellene ellátniuk.

-Az esetek nagy részében nem volt érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv az elektromos berendezések tűzvédelmi megfelelősségéről. Ez azért fontos mert, nagyon sok tűz keletkezik elektromos hiba következményeként. A felülvizsgálattal többségében ezek megelőzhetőek lennének, mivel feltárja a villamos hálózatban található hibás szereléseket, berendezéseket.

Az előzőekben említett tapasztalatokon túl találkoztunk több olyan helyszínnel is, ahol a megfelelő szakember igénybevételével, jogkövető módon ezeket a hiányosságokat megszűntették, a szükséges biztonsági intézkedéseket megtették. Hiányosságok észlelése esetén azokkal kapcsolatban gyakran a létesítményben végzett tevékenység megszüntetésére vagy jogszabályban meghatározott mértékben tűzvédelmi bírság kiszabásáról kell(ett) intézkedni.

Mindannyiunk érdeke, hogy a tragédiákat megelőzzük, mindezért nagyon fontos, hogy a tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul igyekezzünk betartani, és felelős gondolkodással óvjuk ránk bízott embertársaink életét. A tűzoltóságunkon szívesen segítünk tájékozódni annak, aki megkeres minket az általa üzemeltetett vendéglátó ipari egységre vonatkozó tűzvédelmi előírások vonatkozásában. Előzzük meg a bajt!

 

Branyiczky Márk         Tar Nándor

Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

 

Önkormányzati rendeletek

február 22, 2011 in Önkormányzati rendeletek

xxx

Elkezdődött a helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálata

február 14, 2011 in Legújabb híreink

 

logo

Elkezdődött a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési területén a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata.
Az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának (IH)  6/2011 (II.4) közleménye alapján 2011.02.10-ig a Helyi Akciócsoport területén elhelyezkedő polgármesteri hivatalokban kihelyezett hirdetményekben tájékoztatni szükséges az érintett lakosságot a HVS felülvizsgálatáról. A továbbiakban közöljük a hirdetmény szövegét:

 

Felhívás