Cheap tiffany earrings Cheap tiffany bracelets Cheap tiffany necklaces silver charms gold bracelets Ralph Lauren Australia pandora starter bracelets pandora wood charms Ralph Lauren Australia

Beszámoló a januári testületi döntésekről

január 31, 2011 in Legújabb híreink

cimer_grey

Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. január 24-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A testület elfogadta új Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tárgyalása során úgy határoztak, hogy a képviselői fogadóóra minden hónap második hétfőjén, 16 – 17 óráig lesz a Polgármesteri Hivatalban. A polgármester minden hónap második keddjén 16 – 18 óráig áll a lakosok rendelkezésére.

Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítására is sor került. A változtatások lényege, hogy a Szociális Bizottság munkáját a Humán Ügyek Bizottsága végzi, továbbá az újonnan elfogadott rendelkezés lényege, hogy a bérpótló juttatás odaítélését a lakókörnyezet rendezettségéhez köti.

Elfogadásra került a Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás is.

A testület úgy döntött, hogy az „Esély” Szociális Szolgálat intézményfenntartó társulást megszünteti és az intézmény feletti irányítási jogok gyakorlását átadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásnak.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket a közfoglalkoztatás helyi állásáról, amely szerint valamennyi, az Önkormányzat által benyújtott pályázat, a rövidebb és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, elfogadásra került. Így a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazottak többsége már munkába is állhatott.

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány számára a testület megszavazta az 561.000 forintos támogatást, ezzel is hozzájárulva a révfülöpi tábor fenntartási költségeihez.

A Kalandrally bajnokság második fordulója Hernádon kerülne megrendezésre. A szervezők ehhez kérték a testület engedélyét. A képviselők hozzájárultak a tavasszal zajló versenyhez, melynek induló és cél állomása a rendezvénytér lesz.

Az általános iskola igazgatójának tájékoztatása szerint a következő tanévben az első évfolyamra várható beiratkozók magas száma miatt szükséges egy harmadik osztály indítása. A testület úgy döntött, hogy amennyiben két osztály létszáma meghaladja osztályonként a 26 főt és három osztály létszáma legalább elérné a 21 főt, akkor engedélyezi még egy osztály indítását.

A Talmácsi Motorsport Egyesület pályája melletti utcát, a testület döntése alapján Bajnok utcának nevezték el.

2011. február 1-jétől Hernádon Dr. Miskolczi Borbála reumatológiai szakrendelést tart minden hónap 2. és 4. keddjén, 17 – 19 óráig az orvosi rendelőben. A testület döntött a rendelés finanszírozásának támogatásáról.

A testületi ülés végén zárt ülés keretében szociális ügyeket tárgyaltak.

Boldizsár Csaba aljegyző

Képviselő-testületi ülés

január 22, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

 

cimer2k.pngA Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2011. január 24-én (hétfőn) 16 órakor ülést tart.
Az ülés helye:
Községháza, tanácskozóterem

 

 

 

 

Boldog új esztendőt!

január 1, 2011 in Legújabb híreink

újév

“Adjon az Isten / szerencsét, / szerelmet, forró /kemencét, / üres vékámba /gabonát,
árva kezembe / parolát, / lámpámba lángot, /ne kelljen / korán az ágyra / hevernem,

kérdésre választ / ő küldjön, / hogy hitem széjjel / ne düljön, /adjon az Isten /fényeket,
temetők helyett / életet — / nekem a kérés / nagy szégyen, / adjon ugyis, ha /nem kérem.”


Nagy László soraival kívánunk minden hernádinak és olvasónknak békés, boldog, eredményekben gazdag és egészségben eltöltött új esztendőt!

Cheap Pandora Charms Pandora Bracelets Sale cheap Pandora Jewellery Cheap Pandora Australia Cheap Pandora Charms sale Cheap Pandora Beads ralph lauren outlet Cheap Pandora Bracelets Sale Cheap Pandora jewelry ralph lauren cheap thomas sabo online shop thomas sabo outlet thomas sabo charms thomas sabo sale Polo Ralph Lauren Pas Cher Ralph Lauren Australia