Beszámoló a januári testületi döntésekről

január 31, 2011 in Legújabb híreink

cimer_grey

Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. január 24-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A testület elfogadta új Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tárgyalása során úgy határoztak, hogy a képviselői fogadóóra minden hónap második hétfőjén, 16 – 17 óráig lesz a Polgármesteri Hivatalban. A polgármester minden hónap második keddjén 16 – 18 óráig áll a lakosok rendelkezésére.

Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítására is sor került. A változtatások lényege, hogy a Szociális Bizottság munkáját a Humán Ügyek Bizottsága végzi, továbbá az újonnan elfogadott rendelkezés lényege, hogy a bérpótló juttatás odaítélését a lakókörnyezet rendezettségéhez köti.

Elfogadásra került a Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás is.

A testület úgy döntött, hogy az „Esély” Szociális Szolgálat intézményfenntartó társulást megszünteti és az intézmény feletti irányítási jogok gyakorlását átadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásnak.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket a közfoglalkoztatás helyi állásáról, amely szerint valamennyi, az Önkormányzat által benyújtott pályázat, a rövidebb és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, elfogadásra került. Így a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazottak többsége már munkába is állhatott.

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány számára a testület megszavazta az 561.000 forintos támogatást, ezzel is hozzájárulva a révfülöpi tábor fenntartási költségeihez.

A Kalandrally bajnokság második fordulója Hernádon kerülne megrendezésre. A szervezők ehhez kérték a testület engedélyét. A képviselők hozzájárultak a tavasszal zajló versenyhez, melynek induló és cél állomása a rendezvénytér lesz.

Az általános iskola igazgatójának tájékoztatása szerint a következő tanévben az első évfolyamra várható beiratkozók magas száma miatt szükséges egy harmadik osztály indítása. A testület úgy döntött, hogy amennyiben két osztály létszáma meghaladja osztályonként a 26 főt és három osztály létszáma legalább elérné a 21 főt, akkor engedélyezi még egy osztály indítását.

A Talmácsi Motorsport Egyesület pályája melletti utcát, a testület döntése alapján Bajnok utcának nevezték el.

2011. február 1-jétől Hernádon Dr. Miskolczi Borbála reumatológiai szakrendelést tart minden hónap 2. és 4. keddjén, 17 – 19 óráig az orvosi rendelőben. A testület döntött a rendelés finanszírozásának támogatásáról.

A testületi ülés végén zárt ülés keretében szociális ügyeket tárgyaltak.

Boldizsár Csaba aljegyző

Képviselő-testületi ülés

január 22, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

 

cimer2k.pngA Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2011. január 24-én (hétfőn) 16 órakor ülést tart.
Az ülés helye:
Községháza, tanácskozóterem

 

 

 

 

Boldog új esztendőt!

január 1, 2011 in Legújabb híreink

újév

“Adjon az Isten / szerencsét, / szerelmet, forró /kemencét, / üres vékámba /gabonát,
árva kezembe / parolát, / lámpámba lángot, /ne kelljen / korán az ágyra / hevernem,

kérdésre választ / ő küldjön, / hogy hitem széjjel / ne düljön, /adjon az Isten /fényeket,
temetők helyett / életet — / nekem a kérés / nagy szégyen, / adjon ugyis, ha /nem kérem.”


Nagy László soraival kívánunk minden hernádinak és olvasónknak békés, boldog, eredményekben gazdag és egészségben eltöltött új esztendőt!