Beszámoló a december 15-i testületi ülésről

december 24, 2010 in Legújabb híreink

cimer_greyA Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 15-én megtartott ülésén a következő napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:

 

1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a hernádi művelődési ház vezetőjének Berczi Editet nevezi ki  2014. október 31-ig.

2.   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2004.(III.29.) sz. rendelet függeléke 2011-re az alábbiak szerint módosul:

 

a.)     A 120 literes hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett hulladék heti egyszeri összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja havi 1.615 Ft + ÁFA, összesen: 2.109 Ft. (240 literes hulladékgyűjtő esetén 3.230 Ft + ÁFA, összesen: 4.038 Ft, 1.100 literes hulladékgyűjtő esetén 16.150 Ft + ÁFA, összesen: 20.188 Ft.)

 

b.)     A háztartásokban keletkező többlethulladék gyűjtésére, elszállítására szolgáló, a szolgáltató logójával ellátott műanyag zsák ára: 375 Ft + ÁFA, összesen: 469 Ft.

 

c.)     A 120 literes edény díjából azon ingatlanok, amelyeken életvitelszerűen 1 fő tartózkodik, 300 Ft/ hó kedvezményben részesülnek.

 

3.      A Képviselő-testület elfogadta a 2011. január 1-jétől érvényes ivóvíz díjat. A díj kéttényezős, amely magában foglalja a  fogyasztási helyenként a havi 192 Ft +ÁFA, összesen 240 Ft összegű alapdíjat, és a vízmérőn mért vízfogyasztás köbméterenkénti  277,49 Ft +ÁFA, összesen 346,86 (347 Ft) összegű díjat.

 

4.  A Képviselő-testület elfogadta a 2011. január 1-jétől érvényes szennyvízcsatorna használati díjat. A díj kéttényezős, amely magában foglalja a fogyasztási helyenként a havi 192 Ft +ÁFA, összesen 240 Ft összegű alapdíjat, és a vízmérőn mért vízfogyasztással azonos köbméterenkénti  384,62 Ft +ÁFA, összesen 480,78 (481 Ft) összegű díjat.

 

Az Önkormányzat egyidejűleg alapot hozott létre, amely a víz- és csatornahálózat javíttatását és karbantartását szolgálja. Az elfogadott díjak tartalmazzák  bruttó 5 Ft/köbméterenkénti hozzájárulást az alaphoz. A díjbevételnek ezt a tételét a Vízszolgáltató köteles elkülönítetten kezelni. Felhasználásához képviselő-testületi döntés szükséges. A javíttatási és fejlesztési alap biztonságot teremt az esetlegesen létrejövő műszaki hibák vagy nagyobb meghibásodások esetében, illetve fedezheti a két hálózat fejlesztésének költségeit.

 

5.     A továbbiakban a testület jóváhagyta a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetet és a község Településszerkezeti Tervének módosításáról készült határozat-tervezetet. A további egyeztetés lefolytatásával a PESTTERV Kft-t bízta meg.

 

6.      A községben működő Szociálpolitikai Kerekasztal esetében szükséges volt néhány tag cseréjére, hiszen nyugdíjazás vagy egyéb ok következtében már nem mindenki tud a munkában résztvenni.  A Képviselő-testület a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak választotta a következő személyeket: Zsírosné Pallaga Mária polgármester, Boldizsár Csaba aljegyző, Szlukáné Fajth Mária alpolgármester, Füst Katalin, Bese Judit, Szabadosné Malata Ibolya, Pelikán Ágnes és Árva Szilvia.

 

7.      A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a hernádi hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezési munkáira közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lebonyolításával a Taktaosi Kft-t bízza meg. Az elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja, annak kiküldési határidejét 2011. január 17-ben állapítja meg.

 

8.      A Dabasi Tűzoltóság azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az általuk megpályázott új tűzoltófecskendő önrészéhez járuljon hozzá. Az 1.062.650 Ft biztosításához a Testület hozzájárult azzal a kikötéssel, hogy maximum ezzel az összeggel támogatja a fecskendő beszerzését, más települések által meg nem fizetett hozzájárulást nem vállal át.

 

9.      A Hernádi Nagycsaládosok Egyesülete azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a jövő évi támogatásuk terhére még 2010-ben biztosítson a számukra 190.000 Ft támogatást, amely egy, az egyesület által lebonyolított projekt lezárásához járulna hozzá. A Testület a támogatást folyósítja az egyesületnek.

 

10.  Fentieken kívül a polgármester folyamatban lévő ügyekről tájékoztatta a Képviselő-testületet, amely egészségügyi és szociális intézkedéseket, elképzeléseket tartalmaztak.

 

11.  A testületi ülés végén szociális kölcsönök ügyében születtek döntések.

 

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

 

 

 

 

Falukarácsony

december 15, 2010 in Legújabb híreink

karacsonyfaAz Örökség Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Hernád Község Önkormányzata és a hernádi civil szervezetek szeretettel meghívnak  minden hernádi lakost a 2010. december 18-án (szombaton), a Főtéren 17 órakor kezdődő

FALUKARÁCSONYRA.

Énekekkel, versekkel és betlehemes műsorral várjuk Önöket.
Meggyújtjuk az utolsó gyertyát az adventi koszorún  és együtt köszöntjük az idei karácsonyt.

Tartsanak minél többen velünk!

 

Balázs Mihály Prima Primissima Díjat kapott!

december 3, 2010 in Legújabb híreink

misiMa este adták (illetve még adják) át a 2010-es Prima Primissima Díjakat. A díjat 2003-ban alapította Demján Sándor üzletember azzal a céllal, hogy politikától függetlenül támogassa a magyar tudományos, művészeti és kulturális életet. Ebben az esztendőben hernádi származású ún. Prímát is választottak a szakemberek.

Ő Balázs Mihály Ybl- és Kossuth-díjas építész, Hernád község díszpolgára, akit Varga Levente Kossuth-díjas és Nagy Tamás Ybl-díjas építésszel együtt jelöltek a díjra. A  díjátadó napján titkos szavazással közülük kerül ki a Prima primissima Díjas.

Gratulálunk, kedves Misi!