Beszámoló a november 22-i testületi ülésről

november 27, 2010 in Legújabb híreink

A Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. november 22-én hétfőn ülést tartott. A ‘Bővebben…” gombra kattintva olvashatják az ülésen hozott döntéseket.

1. A testület egyhangú szavazással fogadta el az önkormányzat 2010. évi gazdálkodási tervének I-III. negyedévi beszámolóját.

2.      Sor került a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadására is. Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony előterjesztésében meghatározta a következő évre vonatkozó költségvetési irányelveket. Ezek között hangsúlyozta, hogy legfontosabb a takarékos és ésszerű gazdálkodás követelményeinek érvényesítése.

3.      A testület a Humán Ügyek Bizottsága előterjesztése alapján elbírálta a Bursa Hungarica pályázatokat is. A 2011-es évre 10 pályázó közül 8-nak állapított meg ösztöndíjat az alábbiak szerint:

–         Gödöny Dávid         5000 Ft

–         Farkas Erika             5000 Ft

–         Anka Péter               3000 Ft

–         Farkas István           3000 Ft

–         Zsolnai Anita           3000 Ft

–         Czuprák Zsolt          3000 Ft

–         Kaldenecker Emese 3000 Ft

–         Ludányi Enikő         3000 Ft

4.      A testület a polgármester ajánlására Szlukáné Fajt Mária alpolgármestert delegálta a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületbe, hogy ott az önkormányzatot képviselje.

Boldizsár Csaba aljegyző

 

Beszámoló képviselő-testületi ülésről

november 10, 2010 in Legújabb híreink

cimer_greyA Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. november 8-án (hétfőn) megtartott soron kívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 

1. Társult gyermekorvosi körzetet hoz létre Újhartyánnal. A társulási megállapodás szerint dr. Kovács Ákos gyermekorvos a hernádi rendelési időn túl Újhartyán településen is rendel. Ez semmiben nem veszélyezteti a hernádi gyermekek ellátását, sőt az is lehetővé válik, hogy az újhartyáni rendelési időben őket is fogadja a doktor úr.

A hernádi rendelési idő, amelyet az illetékes ÁNTSZ jóváhagyott, nem változik és az eddig megszokott módon történik :

–         hétfő:        8,30 – 11,30

–         kedd:        12,00 – 15,00

–         szerda:      9,00 – 11,00

–         csütörtök: 15,00 – 17,00 tanácsadás: csütörtök: 13,00 – 15,00

–         péntek      11,00 – 14,00

A testület döntött arról is, hogy dr. Kovács Ákos rendelési idejét és elérhetőségeit minden lehetséges módon a lakosság tudomására hozza, amelyet itt is megteszünk:

dr. Kovács Ákos: 06-30-933-19-78

2. A képviselő-testület megállapodást köt Örkény Város Önkormányzatával, amely a Cziffra György Művészeti Iskola hernádi kihelyezett tagozatának fenntartásáról szóló elveket rögzíti.

3. Az önkormányzat megállapodást köt a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülettel. Az egyesület hozzájárulást kért a képviselő-testülettől, hogy a települési önkormányzat tulajdonát képező belterületi utakon előkészítő tervezési munkát végezhessenek az Európai Lovas Túraútvonalak és Lovas Fogadók kiépítését célzó projekt keretében.

4. Bramac-akcióban való részvétel. A Bramac azzal a lehetőséggel kereste meg az önkormányzatot, hogy akciósan, azaz fél áron vásárolhat tetőcserepet. A polgármester asszony javaslata szerint ezzel a kedvezményes vásárlással lehetővé válhatna az Óvoda tetőcseréje, és kedvező pályázat esetén lehetséges lenne egy játszószoba kialakítása a tetőtérben.

5. Következő napirendi pontként Bíráló Bizottságot választott a testület. A Bíráló Bizottság az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban működik közre, amikor a legjobb ajánlat kiválasztásával eldönti, egy-egy beruházást melyik kivitelező végezhet el. A testület 5 fős bizottságot választott, amelynek tagjai: Strupka Józsefné képviselő, Bese Sándor képviselő, Heli István, valamint hivatalból Zsírosné Pallaga Mária polgármester és Boldizsár Csaba aljegyző.

6. Intézményfenntartó társulások tagjainak megválasztása is sor került. Az óvoda és az iskola intézményfenntartó társulások feladatait közös tanács fogja mostantól ellátni. A testület a tanács tagjai közé Zsírosné Pallaga Mária polgármestert, Miklósi László és Liga Mihály képviselőket választotta.

7. A testület továbbiakban tárgyalt egy KMOP projekthez tartozó teljesítéssel kapcsolatos ügyet, meghozott egy, az Ország Közepe Többcélú kistérségi Társulás pénzügyi likviditását biztosító döntést, az ülés zárásaként pedig zárt ülés keretében szociális ügyeket vitatott meg.

Boldizsár Csaba aljegyző