A regisztrációs jegy bevezetése

február 17, 2010 in Legújabb híreink

A díjmentes utazásra jogosultak (a 6 év alattiak és 65 év felettiek, menekültek, hadigondozási igazolvánnyal rendelkezők) térítésmentes jeggyel utazhatnak a jövőben a helyközi vonatokon és buszjáratokon. A jegytípus gyakorlati haszna az, hogy általa egyértelműen nyomon követhetők a közösségi közlekedéshez kapcsolódó utazások. Adatokkal szolgál majd a jellemző utazási távolságokról, a csúcsidőszakokról, így bevezetése segíthet a menetrendek előkészítésében is.  A regisztrációs jegy alkalmazása alapozza meg a kedvezményrendszer átalakításának további lépéseit.

Tavasztól a díjmentes utazásra jogosultaknak térítésmentes jegyet kell váltaniuk a jegypénztáraknál vagy a járműveken. A regisztrációs jegy meglétét az egyéb jegyekhez és bérletekhez hasonló módon ellenőrzik majd. „Regisztrációs bérlet” azonban nem lesz, a jegyet minden utazáshoz meg kell váltani (menettérti utazásnál külön az odaútra és külön a visszaútra).  Az érintett korcsoportokba tartozók jellemzően nem hivatásforgalomban (iskolába vagy munkahelyre) utaznak, így ez várhatóan csak kevesek számára jelent napi többletfeladatot. A vasutasok és Volán-dolgozók esetében az érintett társaságok üzletszabályzataikban maguk alakíthatják ki a regisztráció pontos feltételeit.

A bevezetés kapcsán türelmi időt kapnak a szolgáltatók és az utasok is. A regisztrációs jegy használatának feltételeit legkésőbb február végéig kötelező megteremteniük a közlekedési társaságoknak. A vállalatok felkészültségi foka alapján eddig a határidőig mindegyikük képes lesz bevezetni az új jegytípust. Március elsejétől tehát minden helyközi járatra lehet majd regisztrációs jegyet váltani. A regisztrációs jegy nélkül utazóknak sem azonnal, csak 2010. július elseje után kell 500 forint pótdíjat fizetniük.

A regisztrációs jegy nem teljesen ismeretlen Magyarországon: hasonló megoldásokat a Volán társaságok napjainkban is alkalmaznak. Leginkább egy-egy viszonylatuk kihasználtságát mérik fel így szúrópróbaszerűen.

A regisztrációs jegy bevezetése (eszközbeszerzések, informatikai rendszer átállítása) összesen mintegy 30 millió forintba kerül a szolgáltatóknak. A működtetéssel járó kiadás legnagyobb tétele a jegyek előállításának ára. Mértéke ezért leginkább a regisztrációs jegyet váltók számának függvénye. Az előzetesen becsült teljes üzemeltetési költség éves szinten hozzávetőleg másfél-kétmilliárd forint lehet.

A közlekedési társaságok a szociálpolitikai kedvezménnyel utazók után ún. fogyasztói árkiegészítést kapnak. A díjmentesen utazók pontos száma jelenleg nem ismert, ezért a jelenlegi jogszabályok alapján a közlekedési vállalatok normatív alapon igényelhetik az államtól az „ingyenes” utazások okozta bevételkiesést. A regisztrációs jegy bevezetését követően ez pontosan, teljesítményarányosan kimutatható lesz.

Az idei büdzsében összesen mintegy 66-70 milliárd forintot áldoznak az adófizetők fogyasztói árkiegészítésre a helyközi közösségi közlekedésben. Az előző évhez hasonlóan csak az ingyenes utazások után 2010-ben is több mint tízmilliárd forintot igényelhetnek a szolgáltatók. Ez a költségvetési tétel fedezi tehát a díjmentesen utazók közlekedését.

A vonat- vagy buszjárat létjogosultságát az utazások gyakorisága igazolja. Aki regisztrációs jegyet vált, egyértelműen jelzi, hogy az adott szolgáltatásra bizonyos időközönként rendszeresen vagy legalább alkalomszerűen szüksége van.

A regisztrációs jegy bevezetése csak akkor érheti el célját, ha a díjmentesen utazók készek az együttműködésre. A tárca a fenti érvekre hivatkozva kéri az érintett közlekedők hozzájárulását a rendszer sikeres alkalmazásához. A minisztérium a szolgáltatóktól elvárja, hogy a jegytípus használatát hatékony és utasbarát megoldások kimunkálásával segítsék.

Február elején indul a szakiskolai ösztöndíj-program

február 17, 2010 in Legújabb híreink

A hiányszakmákban tanuló hallgatók számára szakiskolai ösztöndíj-programot indít a kormány február elsején, amelyre mintegy 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre. Az első szakaszban, februártól nyár végéig egységesen, minden tanuló, akinek tanulmányi átlaga meghaladja a 2,5-öt, 10 ezer forint támogatást kaphat, ha hiányszakmában tanul. A következő tanévtől kezdve, ami ősszel indul, a támogatás a tanulmányi eredmény alapján differenciálódiktöndíj 25-30 ezer forintot is elérhet. Jó vagy jeles tanuló estében az ösztöndíj 25-30 ezer forintot is elérhet.

A program célja, hogy vonzóvá tegye a szakmunkás életpályát, visszaállítsa a képzés presztízsét. Cél az is, hogy a hiányszakmák felé terelje a fiatalokat, ösztönözze a képzésbe való belépést, és ezáltal a munkaerőpiac valós szakmunkás-igénye szerint alakuljon a képzés. Emellett cél az is, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyerekeit segítsék szakmához jutni. Az ösztöndíjat a szakiskolák nappali tagozatán hiányszakmát, a gazdaság által igényelt szakmát tanuló hallgatók igényelhetik. A Regionális Fejlesztési Képzési Bizottságok jelölik ki a hiányszakmákat, összesen 10 szakmát egy adott régióban minden évben. Becsléseik szerint a hiányszakmát tanulók száma meghaladja a17.100-at. A kormány arra számít, hogy 13-15 ezren lesznek jogosultak a támogatásra. Példaként állítva a kőműves, gépi forgácsoló, hegesztő, ácsállványozó szakmák az ország valamennyi régiójában hiányszakmának számítanak.

Budapest, 2010. január 27.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium közleménye